Search

Regelverk inkontinens

Hvis du har et reelt problem med urin og/eller avførings inkontinens kan få forskrevet produkter på blå resept. Det er din lege som forskriver resepten etter utredning.

Det er bandagist eller apotek som i samarbeid med deg skal finne de produktene som du trenger for å få en god livskvalitet.

For barn gjelder egne regler, det er forskjell på sengevæting om natten, og lekkasjer på dagtid.

Analinkontinens

Du kan få forskrevet forbruksmateriell for analirrigasjon når legen vurderer dette som nødvendig. Det er imidlertid svært viktig at det blir gitt korrekt opplæring og veiledning av Stomi- eller kyndig sykepleier på poliklinikk, før det tas i bruk hjemme.

Nattenurese hos barn

For barn som sliter med sengevæting om natten kan det ytes stønad fra barnet fyller 8 år. Det skal være relevant autorisert spesialist eller lege ved samme sykehusavdeling som skal forskrive dette. Før man får forskrevet blå resept, skal det dokumenteres at signalmatte eller medikamenter ikke fører frem

daginkontinens barn

Hos barn med med daginkontinens for urin og/eller avføring dekkes utgiftene til inkontinensvarer fra fylte 5 år. Resepten må forskrives av spesialist i pediatri, barnekirurgi, nevrologi eller urologi eller gastrokirurgi etter at annen behandling ikke har ført frem.

Bestilling av varer

  • Bestill dine varer i god tid før du går tom. Vi har ikke alle varer på lager, det kan derfor ta noe tid før dine varer er klare
  • Avtal henting i butikk eller hjemkjøring når du bestiller varer. Vi har faste dager vi kjører ut varer.
  • Ved mindre leveranser bruker vi forsendelse via post

Sørg for å bestille dine varer i god tid før du går tom. Senest 7 dager før. Vi lagerfører ikke alle varer, og må derfor bestille dine varer fra leverandør.

Vil du lese mer om regelverk?

Her vil du finne utfyllende informasjon om regelverk, og produktene som er oppført på produkt og prislistene til enhver tid