Search

Ulike typer stomi

Kolostomi

Ved kolostomi blir deler av tykktarmen brakt til overflaten av magen. En kolostomi, også kalt tykktarmsstomi, kan plasseres på begge sider av magen, men det mest vanlige er på venstre siden av magen.

Urostomi

En urinavledning -også kalt urostomi –  kan være nødvendig dersom du ikke er i stand til å late vannet slik du pleier på grunn av skade eller sykdom i blæren eller urinveiene. En urostomi leder urinveiene, til en stomi på overflaten av magen.

Ileostomi

Ileostomi, også kalt tynntarmsstomi. Ved operasjon ledes en del av tynntarmen (ileum) til overfalten av magen. En tynntarmsstomi blir som regel anlagt på høyre side av magen.

Reservoar

Ved reservoar eller kontinent stomi, blir det laget et reservoar av tarmen på innsiden av bukveggen, eller bak lukkemuskel i endetarm. Reservoaret tømmes med kateter daglig, eller ved normal tømming på toalett ved intakt lukkemuskel.