Search

For helsepersonell

Venøse sår

Venøse leggsår (ulcus cruris venosum) skyldes dårlig funksjon av de blodårene (vener), som fører blodet vekk fra bena. Ofte er såret plassert på den smale delen av underbenet, og ofte på innsiden.

Venøse leggsår oppstår ofte uten ytre årsak. I en periode før kan huden være preget av eksem. Såret kan deretter være til stede i månedsvis. Når du én gang har hatt et leggsår, er det dannet arrvev. I arrvevet kan det senere oppstå et nytt sår. Forløpet til venøse leggsår er ofte kronisk, men ender sjelden med amputasjon.

*Hentet fra Felleskatalogen 2018

Trykksår

Trykksår er områder med skadet hud som utvikler seg til åpne sår. Det finnes mange navn på denne tilstanden. Liggesår er en vanlig benevnelse. Decubitus er et faguttrykk for samme tilstand.

Når du sitter eller ligger, skifter du normalt stilling ganske ofte, selv i søvne. Noen er imidlertid for syke til å bevege seg selv, og kan utvikle trykksår.

Trykksår oppstår når vekten av kroppen presser mot et visst punkt når du ligger eller sitter over lang tid. Dette trykket kan også klemme av blodårer slik at blodsirkulasjonen blir dårligere i hudområdet. Vanligvis endrer du stilling før skade oppstår, men når trykket varer for lenge får hudcellene for lite næring og oksygen. Hudceller dør, og det oppstår et sår. Friksjon av sårbart område når du flytter deg eller legger deg ned i sengen kan også skade huden. Hudområder over de mest beinete områdene på kroppen er mest utsatt.

Det kan ta lang tid før et trykksår gror.

*Hentet fra Helsebiblioteket 2018

Arterielle sår

Arterielle sår kommer som følge av en utilstrekkelig blodtilførsel som gir iskemi i hud og underliggende vev. Den vanligste bakenforliggende årsak er perifer aterosklerotisk sykdom, som kan gi symptomer som gangsmerter, hvilesmerter, gangren og ulcerasjon. Diabetes øker risiko for sårdanning, særlig gjennom utvikling av nevropatiske sår uten perifer aterosklerotisk sykdom. En kombinasjon av iskemi og nevropati («nevroiskemiske sår») er vanlig.

*Hentet fra Tidsskriftet, den Norske legeforening 2018

Her finner du rundskriv om rettigheter i forbindelse med sårstell

Diagnosen Epidermolysus Bullosa om fattes ikke av dette rundskrivet

Vi har med viten og vilje ikke omtalt diabetiske sår på denne siden. Dersom du har diabetes og nylig fått sår, skal du alltid henvende deg til din behandlende insitusjon/poliklinikk eller lege

Undervisning

  • Ønsker du eller dere på din arbeidsplass opplæring?
  • Bandagist 1 i samarbeid med våre flinke leverandører tilpasser gjerne et undervisningsopplegg sammen dere.

Våre leverandører er spesialister på sine fagfelt, og tilbyr et godt undervisningsopplegg tilpasset dere og deres behov.