Search

Ulike typer kateter

innføring av kvinnekateter

Ved kolostomi blir deler av tykktarmen brakt til overflaten av magen. En kolostomi, også kalt tykktarmsstomi, kan plasseres på begge sider av magen, men det mest vanlige er på venstre siden av magen.

Urostomi

En urinavledning -også kalt urostomi –  kan være nødvendig desrom du ikke er i stand til å late vannet slik du pleier på grunn av skade eller sykdom i blæren eller urinveiene. En urostomi leder urinveiene til en stomi på overflaten av magen.

Iliostomi

Iliostomi, også kalt tynntarmsstomi. Ved operasjo ledess en del av tynntarmen (ilieum) til overfalten av magen. En tynntarmsstomi blir som regel anlagt på høyre side av magen.