Search

Regelverk sår

Når du steller såret ditt selv

Etter folketrygdloven § 5-22 kan brukere som utfører sitt eget sårstell, søke om bidrag fra folketrygden til bandasje- og medisinsk forbruksmateriell, samt reseptfrie legemidler som benyttes til å behandle kroniske og alvorlige sår og fistler

Når hjemmesykepleien steller såret

Dersom hjemmesykepleien utfører sårstellet for en bruker, skal kommunen finansiere bandasje- og medisinsk forbruksmateriell, samt reseptfrie legemidler som blir benyttet i sårbehandlingen.

Definisjon på kroniske sår

Det kan ytes bidrag til nødvendige utgifter til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell samt reseptfrie legemidler til bruk i sårbehandlingen av kroniske og alvorlige sår og fistler, som kreftsår, trykksår (liggesår) venøse leggsår, diabetiske sår og arteriosclerotiske sår. Det er et vilkår at materiellet er kjøpt på apotek eller  bandagist, og at behovet for materiellet varer minst tre måneder i løpet av et år.

Her finner du rundskrivet som omhandler §5.22

Diagnosen Epidermolysus Bullosa omfattes ikke lenger av dette rundskrivet

Hvis du er usikker på søknadsprosessen eller dine rettigheter, ta kontakt med oss eller din lege. Vi vil hjelpe deg så godt vi kan!

Bestilling av varer

  • Bestill dine varer i god tid før du går tom. Vi har ikke alle varer på lager, det kan derfor ta noe tid før dine varer er klare
  • Avtal henting i butikk eller hjemkjøring når du bestiller varer. Vi har faste dager vi kjører ut varer.
  • Ved mindre leveranser bruker vi forsendelse via post