Search

Om oss

Kristin Hagen, daglig leder og eier av Bandagist 1, startet sin første Bandagist 1-avdeling,  i 2006 på Bekkestua i Bærum.

I 2013 utvidet hun med en ny avdeling i Trondheim. Videre fulgte Oslo, Bodø, og Harstad.

I dag har vi 5 avdelinger tuftet på de 5 kjerneverdier som Kristin Hagen bygget sin første bedrift på. Omsorg, respekt, forståelse, kompetanse og  klinisk praksis.

Vår visjon er å være en nasjonal bandagist, tilstede analogt og digitalt for våre kunder.

Våre medarbeidere er grunnen til vår eksistens, som hver eneste dag yter den beste service til våre kunder til enhver tid. De strekker seg langt for at du som vår kunde skal føle deg trygg og ivaretatt.

Omsorg

Bandagist 1 skal utvise omsorg og hensyn i behandling og pleie overfor både medarbeidere, pasienter og helsepersonale.

Respekt

Bandagist 1 skal vise respekt og hensyn overfor pasienter, helsepersonale og medarbeidere. Vi behandler alle slik vi ønsker å bli behandlet.

Forståelse

Bandagist 1 skal vise empati, forståelse og vilje til å akspetere andres behov og valg. Vi utviser menneskelighet, men holder en profesjonell distanse

Kompetanse

Vi opptrer profesjonelt med erfaring, kunnskap og kompetanse når bandagistarbeidet utføres. Vi setter en høy standard for utføring av bandagistrelaterte arbeidsoppgaver i bransjen.

Klinisk Praksis

Vi opptrer med tillit og saklighet ved bruk av medisinske uttrykk og i væremåte, vi fremstår som en forlengelse av helsesektoren.