Search

Kompresjonsstrømper

Hevelser i beina

Det er flere årsaker til hevelser i beina. Har du fått akutt store hevelser i beina, skal du alltid ta direkte kontakt med lege. Når du har fått undersøkt bakenforliggende årsak og din lege anbefaler kompresjonsstrømper kan du komme til oss får å få tilpasset riktige strømper.

Åreknuter

Noen har en medfødt svikt i veneklaffene, som vil føre til det vi kaller åreknuter. Oppsamling av blod, fordi klaffene i venene ikke lukker seg når blodet strømmer forbi. Noe av blodet “lekker” da tilbake og samler seg opp. Åreknutene vil syntes tydelig, ofte på bakside av legg, og innside lår. Ved bruk av kompresjonsstrømper vil man forebygge dannelse av nye åreknuter

Svangerskap

Under et svangerskap skjer det flere endringer i kroppen. I noen tilfeller vil økt vektoppgang skyldes væske i kroppen. Visste du at du kan motvirke dette ved å bruke kompresjonsstrømper? Begynn tidlig i svangerskapet for god effekt.

Lær mer..

Her finner du informasjon om dekning av utgifter, i forbindelse med lymfødembehandling

Bandagist 1 har flere hjelpemidler som vil gjøre det enklere å få på strømpene dine. Be om hjelp i butikken. Vi demonstrerer gjerne!

Bestilling av strømper

  • Ta alltid mål om morgenen, da er hevelsene minst. Ved måltaking senere på dagen risikerer du feil størrelse
  • Be om veiledning hvis strømpene er vanskelig å få på. 
  • Behandle dine strømper med forsiktighet skyll de opp daglig med tilpasset vaskemiddel for å bevare levetiden på strømpen.