Search

Institusjon eller hjemmetjeneste?

Kommunalt anbud

Når man er pasient ved et alders eller sykehjem er det komunalt anbud som leverer medisinsk forbruksmateriell. Det vil si at pasienten selv ikke kan velge hvilken leverandør han/hun ønsker å bruke. Det er sykehjemmet som står for bestilling og produkt-tilpasning for hver pasient.

Blå resept

Hvis du bor i bolig med  service, omsorgsbolig eller har hjemmetjeneste, vil du få varer du har behov for på Blå resept. Dette forskrives av lege. Bandagist 1 vil hjelpe deg med å finne riktig produkt som er tilpasset deg og ditt behov. Alle produkter som er mulig å få dekket står spesifisert i produkt og prislisten

Riktig produkt til riktig tid

Hos Bandagist 1 er vi best på medisinsk forbruksmateriell. Våre leverandører sørger for at våre medarbeidere til enhver tid er oppdatert på nyheter, og til enhver tid har oversikt over tilgjengelige produkter. I alle våre avdelinger vil du finne helsepersonell med lang erfaring.

Husk å bestille dine varer i god tid før du går tom

  • Du kan bestille varer for inntil 3 måneders forbruk
  • Planlegg godt, og bestill i god tid
  • Ønsker du å få varene kjørt hjem, må du bestille i hele esker. Vi kjører ikke ut enkelt-pakker.

Urin lekkasje kan variere, noen får mindre lekkasjer, andre får mer. Sørg for at du til enhver tid har det produktet som er best for deg.