Search
ERNÆRING
Visste du at ...
det stadig blir mer fokus på underernæring? Dette gjelder eldre som mottar hjelp i hjemmet, men også unge under ulike sykdomsforløp.
Hvem kan få næringsdrikker?

For å få dekket næringsdrikker på blå resept må du ha en diagnose som tilfredsstiller kravene. Din lege skal ha all kunnskap om når det er behov for ekstra tilskudd. Informasjon om regelverk finner du her

Les mer her
Hvilken ernæring er riktig for meg?

Våre leverandører har et rikt utvalg av næringsdrikker, men ikke alle er tilpasset deg og din situasjon. Det er viktig at du får god veiledning av ernæringsfysiolog eller lege.

Underernæring og eldre

I de siste årene har fokus på underernæring hos eldre økt. Institusjoner og hjemmetjeneste skal fange opp, og igangsette tiltak ved behov. Kontakt din helsetjeneste hvis du er usikker.

Ernæringsterapeut

Ønsker du å snakke med ernæringsterapeut? Hos Bandagist 1 har vi ernæringsterapeuter som gjerne veileder deg dersom du er usikker.

Omsorg

Bandagist 1 skal utvise omsorg og hensyn i behandling og pleie overfor både medarbeidere, pasienter og helsepersonale.

Respekt

Bandagist 1 skal vise respekt og hensyn overfor pasienter, helsepersonale og medarbeidere. Vi behandler alle slik vi ønsker å bli behandlet.

Forståelse

Bandagist 1 skal vise empati, forståelse og vilje til å akspetere andres behov og valg. Vi utviser menneskelighet, men holder en profesjonell distanse

Kompetanse

Vi opptrer profesjonelt med erfaring, kunnskap og kompetanse når bandagistarbeidet utføres. Vi setter en høy standard for utføring av bandagistrelaterte arbeidsoppgaver i bransjen.

Klinisk Praksis

Vi opptrer med tillit og saklighet ved bruk av medisinske uttrykk og i væremåte, vi fremstår som en forlengelse av helsesektoren.