Search
Brystproteser
Visste du at
1 av 12 kvinner utvikler brystkreft? Lær dine bryster å kjenne, oppsøk lege dersom du opplever forandringer.
Refusjon

Helfo dekker utgifter til deg som har behov for brystproteser. Du må få en rekvisisjon fra lege som må inneholde årsak til at du ber om å få dekket brystproteser. Det er kun operative inngrep, manglende bryst eller vesentlig ulik bryststørrelse som gir grunnlag for refusjon.

Mammografi

Mammografiscreening er undersøkelse av brystene hos kvinner som i utgangspunktet ikke har symptomer eller tegn på brystkreft. Hensikten er å oppdage en kreftsvulst tidlig. I regi av Kreftregisteret tilbys brystkreftscreening (masseundersøkelse) til kvinner mellom 50 og 69 år gjennom Mammografiprogrammet

Brystproteser

I utvalgte avdelinger har vi en egen avdeling for tilpasning av brystproteser. Du bestiller tid i forkant, og våre erfarne medarbeidere vil hjelpe deg med å finne riktig produkt.

Er du usikker?

På hvor du finner god informasjon? Eller hvordan hva du skal se etter? Les mer her på kreftforeningen sine sider

Når du kommer til oss
1.
Bestill time

RIng oss for timebestilling

2.
Tilpasning

Møt til avtalt time, du vil få god hjelp av våre medarbeidere

3.
Registrering

For å få dekket din brystprotese må du ha med din rekvisisjon

4.
Betaling

Du betaler kun for undertøy og evt. badetøy. Brystprotesen dekkes av Helfo

5.
Du ser strålende ut!

Vi håper du er fornøyd med tilpasning og produktet. Velkommen tilbake