Search

Brokk

Forebygging av brokk

Etter et inngrep i abdomen er du spesielt utsatt for brokk. Det er viktig at du trener deg opp gradvis og ikke løfter tungt etter operasjon. Sørg for å få gode råd på sykehuset om opptrening. Opptreningen skal vare flere måneder. Når du har fått en bedre kjernemuskulatur etter inngrepet kan du forebygge ved å bruke brokk-belte. Dette er viktig for eksempel ved snømåking.

Ved parastomalt brokk

Har du fått påvist brokk etter en stomioperasjon, kan du få brokk-belte på blå resept. Våre medarbeidere vil hjelpe deg med riktig tilpasning. For å få dekket dette må du har riktig resept.

Operasjon?

I noen tilfeller er brokket så ubehagelig og skjemmende at det går ut over livskvaliteten. Din lege vil vurdere deg og din situasjon, og videre vurdere om man kan oppnå helsegevinst gjennom operasjon av brokket. Disse vurderingene gjøres utelukkende av din behandlende institusjon og ikke bandagist.

Lær mer..

Sjekk NORILCO sin hjemmeside for flere nyttige tips og erfaringer her...

Her demonstrerer stomisykepleier Wenche Bakkstrøm hvordan amn kan trene opp mage muskulatur etter en stomi-operasjon

Visste du at selv om du ikke får dekket brokkbelte på blå resept før du har fått påvist brokk, er det mange som kjøper det for å kunne forebygge; for eksempel når du måker snø..