ÅPNINGSTIDER

 

Bandagist 1 Bærum

mandag - fredag kl.09-16

Torsdag kl. 09-17

lørdag kl.10-15

 

Tlf: 67 52 58 68

 

Bandagist 1 Oslo

mandag-fredag kl.09-16

Torsdag kl.09-17

lørdag stengt

 

Tlf: 21 42 47 48

 

 

Bandagist 1 Fredrikstad

mandag-fredag 09.30-16.00

torsdag 09.30-17.00

Lørdag 10-14

 

Tlf: 69 30 13 10

 

Bandagist 1 Trondheim

mandag-fredag  kl.10-17

lørdag stengt

 

Tlf: 72 55 56 40

 

Bandagist 1 Bodø

Kun timebestilling

Ring for avtale

 

Tlf 75 53 50 00

 

 

Bandagist 1 Harstad

mandag-fredag 09-16.30

Lørdag 10-14

 

Tlf: 77 00 17 50

 

 

Adressene finner du her...

 

 

 

 

Sår deles gjerne inn i kroniske og akutte sår.

Med akutte sår menes sår som: brannsår, kirurgiske sår, infiserte sår, kutt, stikkskader og hudavskrapninger.       

Med kroniske sår menes sår som: trykksår, diabetessår, arterielle sår og venøse leggsår. I medisinsk forstand regnes et sår som kronisk, når det har vært uforandret i mer enn 6 uker, men for å få dekket sårbehandlingsutstyr fra Helfo må såret ha en varighet på minst 3 måneder

 

  • Det må søkes Helfo for å få refundert sårbehandlingsutstyret, og det forutsettes at dette er kjøpt hos bandagist eller apotek.
  • Søknad må sendes fra brukerens lege til Helfo.
  • Såret må ha en varighet på minst 3 måneder.
  • Den som får innvilget refusjon betaler selv en egenandel på kr 1.732,- per kalenderår. Helfo dekker 90 % av beløp ut over dette. De resterende 10% betaler du selv.

 

Behandling av et sår og valg av sårbehandlingsutstyr bestemmes av type sår. Hos Bandagist 1 finner du alt du trenger til behandling av de fleste sår. Vi har utstyr fra flere av verdens ledende produsenter av sårmateriell. Vår helsefaglige personell gir deg gjerne råd og veiledning om produkter, bruksområder og hvilke stønader og bidragsordninger, som finnes til bruk ved behandling av kroniske/langvarige sår.