ÅPNINGSTIDER

 

Bandagist 1 Bærum

mandag - fredag kl.09-16

Torsdag kl. 09-17

lørdag kl.10-14

 

Tlf: 67 52 58 68

 

Bandagist 1 Oslo

mandag-fredag kl.09-16

Torsdag kl.09-17

lørdag stengt

 

Tlf: 21 42 47 48

 

 

Bandagist 1 Fredrikstad

mandag-fredag 09.30-16.00

torsdag 09.30-17.00

Lørdag 10-14

 

Tlf: 69 30 13 10

 

Bandagist 1 Trondheim

mandag-fredag  kl.10-17

lørdag stengt

 

Tlf: 72 55 56 40

 

Bandagist 1 Bodø

Kun timebestilling

Ring for avtale

 

Tlf 75 53 50 00

 

 

Bandagist 1 Harstad

mandag-fredag 09-16.30

Lørdag 10-14

 

Tlf: 77 00 17 50

 

 

Adressene finner du her...

 

 

 

 

 

Har du fått utskrevet blå resept?

Bandagist1 formidler og leverer alle produkter som kan tas ut på blåresept. Det vil si at du kan hente ut sykepleieartikler innen inkontinens, kateter, stomi, ernæring, brystproteser og kroniske sår hos oss. Har du behov for råd og veiledning, har vi spesialkompetanse på flere områder. Vi har to samtalerom, hvor du kan få veiledning innen ditt område.

Ønsker du å få varer tilkjørt, bringer vi daglig ut varer, i en nøytral varebil, til våre kunder. 

 

Blåresept og egenandel

Dersom du har kronisk sykdom som medfører at du trenger medisinsk utstyr i minst 3 måneder av året, kan du få blå resept. Du må betale en egenandel når du får medisiner eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Har du resepter som brukes flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter medisiner tilsvarende tre måneders forbruk. Satser for egenandelen og frikort fastsettes av myndighetene hvert år. Når du har betalt opp til grensen på egenandelstaket, vil du få frikort resten av året. Du kan lese mer om dette her...

 

Blåresept og e-resept

I dag kan du få utskrevet e-respet hos din fastlege. Det vil si at legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database. I dette tilfellet vil du ikke få en fysisk papirresept med deg. Når du oppsøker din bandagist, kan du oppgi at du har e-resept. Vi vil enkelt finne din resept når du oppgir ditt fødselsnummer. Husk å ta med legitimasjon. Når vi har funnet din e-resept vil vi hjelpe deg og finne riktige varer som du kan ta med deg hjem. 

 

Hos oss er du trygg!

Når vi leter frem din aktuelle resept, vil vi få en liste over dine gyldige resepter. Vi ser bare resepter som forskriver medisinsk utstyr som vi har lov til å levere. Alle våre handlinger som gjøres på din resept, vil loggføres. Du vil til enhvertid kunne holde deg oppdatert på din resept, ved å bruke tjenesten Mine resepter.

Ønsker du diskresjon når du henter dine varer, kan du komme inn på et eget rom hvor vi registrerer din resept. Her kan vi pakke dine varer i nøytrale poser, og gi deg den informasjonen  du trenger uten å bli forstyrret av andre kunder.

Forskrift om blå resept finner du her...